Wydział Informatyki

Politechnika Białostocka

Skorzystaj ze studiów podyplomowych i szkoleń
z dofinansowaniem

Krok 1. Wybierz z podanej poniżej listy dofinansowanie, które Ci najbardziej odpowiada. Terminy i szczegóły konkursów są podawane na stronach operatorów. 

Krok 3. Wbierz kierunek, który Cię interesuje i zgłoś się do nas.

Krok 2. Po otrzymaniu dofinansowania od operatora, skorzystaj z BUR. Oczywiście bez dofinansowania też zapraszamy serdecznie na studia i szkolenia. 

Możliwości dofinansowań / Operatorzy

Wysokość dofinansowania: do 80%

Dla kogo: Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Sektorze Komunikacji Marketingowej, które w swoim PKD mają wpisane co najmniej jeden z poniższych kodów: 58.1, 59, 60, 73.1

Wysokość dofinansowania: do 80%

Dla kogo: Dla właścicieli, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub mających objąć stanowisko kierownicze w MMŚP

Wysokość dofinansowania: od 50% do 80%

Dla kogo: Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, zatrudnieni na umowę o pracę SPOZA województw mazowieckiego i pomorskiego.

Wysokość dofinansowania: do 85%

Dla kogo: Osoba fizyczna z województwa podlaskiego. Preferencje przewidziane są dla osób 50+ lub osób nie posiadających wykształcenia wyższego.

Wysokość dofinansowania: do 25%

Dla kogo: Nieoprocentowana pożyczka osób fizycznych. Możliwość umorzenia części 20–25% kwoty, pod warunkiem ukończenia studiów i dostarczenia świadectwa ukończenia.

My organizujemy studia i kursy. Programy na dofinansowanie organizują: urzędy pracy, fundacje, stowarzyszenia, PARP, PFR. Lista znajduje się powyżej.

Zdobądź dofinansowanie

1

Skontaktuj się z biurem Studiów Podyplomowych na uczelni, w celu potwierdzenia danych usługi. Podpisz umowę z operatorem i złóż dokumenty w biurze Studiów Podyplomowych. 

Podpisz umowę o dofinansowanie

3

Tylko na studia podyplomowe i szkolenia wpisane do Bazy Usług Rozwojowych można uzyskać dofinansowanie.

2

Masz pytania? Dzwoń. 

Informacje o formalnościach / biuro studiów:  tel. 85 746-90-99

e-mail: wi(kropka)pd(at)pb.edu.pl

Informacje merytoryczne: +48 504 142 530

Jak to działa?

Jedna Baza Usług Rozwojowych

Kilka sposobów na pozyskanie dofinansowania

Kierunki Studiów Podyplomowych / Szkoleń

"

Anna Prokop

O miejscu na Marketing Internetowy na Politechnice Białostockiej marzyłam od dawna.

"

Chciałam podziękować za studia podyplomowe informatyka, "Technologie ICT i programowanie" - dzięki nim (no i swojemu uporowi) dostałam wymarzoną pracę w IT jako testerka

Dorota Kozłowska

Monika Kalicka

"

Najlepsze na tych studiach są zajęcia z praktykami. Dzięki temu jest okazja, by poznać najnowsze trendy w branży. 

Marketing internetowy to są najefektywniej wydane pieniądze na kształcenie. Polecam!

Artur Radecki / Centrum Druku FUTURA

"

"

Tam byłam, już wróciłam i stwierdzam, że mega tematy i wspaniali ludzie zaburzają równowagę biochemiczną mózgu 

- po zajęciach 

na kierunku "Data Science"

Anna Buchnowska

Spotkani ludzie i zdobyta wiedza motywują do dalszej nauki. Poznałam nie tylko wykładowców specjalistów-praktyków, ale też wielu studentów z doświadczeniem. Liczę, że kontakty zaowocują w przyszłości.

Urszula Mirończuk / dyrektor marketingu AC S.A.

"

"

Studia podyplomowe “Data Science” namieszały mi porządnie w głowie.

Reaktywacja Klastra InfoTECH i pierwsze w Polsce Technikum Programistyczne to w dużej mierze efekt inspiracji studiami.

Adam Kamiński / koordynator Klastra InfoTECH

Koniec rekrutacji

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS

W przypadku części dofinansowań, możliwe będzie potwierdzenie udziału (skorzystania z dofinansowania), także po zakończeniu rekrutacji.

Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać informacje o dofinansowaniach, szkoleniach, wydarzeniach?

Rynkowe Kierunki

Menadżer E-Commerce, Tester Oprogramowania, Data science, Projektowanie UX i analityka internetowa, Front-End, Bezpieczeństwo czy Marketing Internetowy to kompetencje poszukiwane na obecnym rynku pracy. Nasze Studia dają dostęp do branży nowych technologii także osobom nietechnicznym.

Wykładowcy - Praktycy

Aktualna wiedza od praktyków. Konkretne umiejętności, rynkowe przykłady, a także programy stażowe. Współpracujemy z ogólnopolskimi firmami technologicznymi i branżowymi: Infinity Group,  SoftwareHut, Sotrender, WhiteBits, SEMPAI, BlueRider Software, Instapage, FreshMail, MARKETER+ i Gold&Finch. 

Wydział Informatyki stara się tworzyć kierunki, które odpowiadają na potrzeby rynku. Wszystko po to aby kłaść nacisk na praktycznie podejście do realizowanych tematów. Tylko wtedy studia są wartością dla słuchaczy.

Kompetencje dla sektorów 2

Projekt "Kompetencje dla sektorów 2" jest projektem PARP, w ramach którego przedsiębiorstwa działające w sektorze komunikacji marketingowej mogą pozyskać dofinansowanie na szkolenia.

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 17 000,00 zł netto (z wkładem własnym na przedsiębiorstwo) i 8 500,00 zł netto (z wkładem własnym na pracownika).

Kto może skorzystać z dofinansowania?

przedsiębiorstwa spełniające poniższe warunki:

 • osoby samozatrudnione
 • mikro przedsiębiorstwa: liczba personelu < 10, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 2 mln euro
 • małe przedsiębiorstwa: liczba personelu < 50, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 10 mln euro
 • średnie przedsiębiorstwa: liczba personelu < 250, roczny obrót ≤ 50 mln euro

przedsiębiorstwa muszą mieć wpisane w PKD co najmniej jeden z poniższych kodów PKD (lub podklas):

 • 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 • 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 73.1 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
 • Wymagane jest również, by przedsiębiorstwa spełniały warunki możliwości uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Na co i jakiej wielkości dofinansowanie można uzyskać?

Dofinansowaniem w wysokości do 80% objęte są szkolenia spełniające kryteria zdefiniowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Dotyczą one szerokiego spektrum wiedzy z marketingu online, a ich celem jest specjalizacja w określonym, wąskim zakresie wiedzy i umiejętności.

Akademia Menadżera MMŚP

(kompetencje w zakresie cyfryzacji)

Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

przedsiębiorstwa spełniające poniższe warunki:

Z dofinansowania mogą skorzystać samozatrudnieni, mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa zarówno handlowe, produkcyjne, jak i usługowe z całej Polski.


warunki jakie muszą spełniać uczestnicy:

W usługach rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych niezbędnych w dobie transformacji cyfrowej mogą uczestniczyć:

 • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP,
 • pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
 • pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Na co i jakiej wielkości dofinansowanie można uzyskać?

Wsparcie możę wynosić do 80% wartości projektu, a wkład własny może być finansowy lub w postaci wynagrodzenia pracowników za dni szkoleniowe.

Limity dofinansowania szkoleń/doradztwa w tym projekcie:

 • samozatrudnieni/mikro przedsiębiorstwo: 16 831,25 zł (maksymalnie 1 osoba)
 • małe przedsiębiorstwo: 33 662,50 zł (maksymalnie 2 osoby)
 • średnie przedsiębiorstwo: 100 987,50 zł (maksymalnie 6 osób)

Podmiotowy System Finansowania

Projekt z zakresu adaptacyjności pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian jest realizowany w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

przedsiębiorstwa spełniające poniższe warunki:

Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej.


warunki jakie muszą spełniać uczestnicy:

Wsparcie będzie skoncentrowane w szczególności na:

 • pracownikach powyżej 50 roku życia,
 • pracownikach o niskich kwalifikacjach,
 • pracownikach z niepełnosprawnościami,
 • przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER,
 • przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+.

Na co i jakiej wielkości dofinansowanie można uzyskać?

Projekt umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z możliwości refundacji części kosztów (dofinansowanie od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej) poniesionych na kształcenie personelu.


W przypadku pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, pracowników powyżej 50 roku życia oraz pracowników o niskich kwalifikacjach zostaną zastosowane preferencje w poziomie dofinansowania – maksymalna intensywność pomocy, tj. dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej, zostanie określona na poziomie 80%.

Bony na Szkolenia

(kursy i studia podyplomowe)

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Partnerstwie z Powiatem Białostockim realizuje projekt zintegrowany: ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1” 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

warunki jakie muszą spełniać uczestnicy:

Wsparcie będzie skoncentrowane w szczególności na:

 • osobach pełnoletnich (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna, 
 • preferencje przewidziane są dla osób 50+ lub osób nie posiadających wykształcenia wyższego. 

Na co i jakiej wielkości dofinansowanie można uzyskać?

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo z terenu subregionu białostockiego (m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski) poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.


Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 RPO to max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. zł/os. dofinansowania). Wkład własny uczestnika: min. 15%

Pożyczki na kształcenie

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

warunki jakie muszą spełniać uczestnicy:

Wsparcie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. 

Na co i jakiej wielkości dofinansowanie można uzyskać?

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.


Nieoprocentowana pomoc zwrotna nawet do 30 000 zł. Istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki. Otwarcie nowego naboru 5 września 2022 r. o godzinie 9:00

Technologie dają możliwości. 

Wykorzystaj je, żeby zmieniać swoje życie!

Mamy nadzieję, że studia pomogą Ci to w rozwoju kariery, zwiększenia Twojego potencjału, czy awansu w pracy, a może nawet wyboru drogi życiowej na najbliższe kilka lat.